מרכיבי מערכת סולארית


לוחות סולאריים/פנלים סולאריים: לוחות סולאריים - פנל סולארילוח סולארי הוא המרכיב העיקרי במערכת אנרגיה סולארית, הוא הרכיב אשר ממיר את האנרגיה האלקטרומגנטית שבקרני השמש לאנרגיה חשמלית.

הפנל הסולארי הוא גם המרכיב היקר במערכת ומכאן שאורך חיי המערכת תלוי באורך חיי הלוחות הסולארים שלה.

יש פנלים בעלי יכולות הפקת אנרגיית חשמל שונות ובעלי יכולות ניצול גבוהה יותר של אנרגיית השמש (לרוב התאים הפוטו וולטאים מנצלים כ-15% מאנרגית השמש).

ממיר מתח (Inverter): ממיר המתח הוא מרכיב חשוב במערכת, הוא הרכיב שמשנה את המתח שמגיע מהלוחות הסולארים (זרם ישיר - DC) למתח הביתי תרשים מערכת חשמל סולאריתבישראל - 220 וולט (זרם חלופין - AC). שני סוגים עקריים קיימים לממירי המתח: ממיר מתח מחוברי רשת עבור העברת החשמל המיוצר ישירות לרשת החשמל (ליצרנים המוכרים חשמל לחברת החשמל), וממיר מתח למצברים עבור אגירת החשמל במערכת עצמאית.

מצברים: מצברים משמשים בעיקר במערכות עצמאיות כדי לשמור את אנרגית החשמל שנוצרה ביום לשימוש בלילה.

בקר טעינה למצברים: מצברים יכולים להינזק במקרים קיצוניים של התרוקנות המצבר או של טעינת יתר של המצבר, לכן יש צורך בבקר הטעינה שמגן על המצבר בטעינה ובפריקה.

מונים: מונה צריכת חשמל ומונה ייצור חשמל. לפי מונים אלו תימדד ותחושב הצריכה לעומת הייצור.

אנרגיה ירוקה גם יתרון, גם חסכון וגם יצירת ממון

מערכת אנרגיה סולרית